Mô tả chi tiết Thông tin sản phẩm: Công Tắc Bập Bênh 3 Chân đồng On-Off KCD1-101 áp dụng rộng rãi để kiểm soát tất cả các loại đồ gia dụng, đồ điện tử,… Thông số kỹ thuật: – Chất liệu: nhựa và kim loại đồng –  Màu sắc: Đen / Đỏ . Đen / đen [...]

Đầu Bus

YK-BUS-001

khoảng cách giữa 2 chân là 1.25, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-002

khoảng cách giữa 2 chân là 1.25, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-003

khoảng cách giữa 2 chân là 1 . 5, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-004

khoảng cách giữa 2 chân là 1 . 5, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-005

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-006

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-007

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-008

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-009

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 5, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-010

khoảng cách giữa 2 chân là 2 . 5, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-011

khoảng cách giữa 2 chân là 1 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-012

khoảng cách giữa 2 chân là 1 . 0, thêm 1 chân là 100

Đầu Bus

YK-BUS-013

khoảng cách giữa 2 chân là 1.25, thêm 1 chân là 80

Đầu Bus

YK-BUS-014

khoảng cách giữa 2 chân là 1.25, thêm 1 chân là 80

Đầu Bus

YK-BUS-015

khoảng cách giữa 2 chân là 0,5, thêm 1 chân là 100

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-001 5.5-8

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-002 5.5-10

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-003

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-004 5.5-5

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-005 5.5-6

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-006 5.5-5

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-007 5.5-5

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-008 5.5

Cây Nẹp Điện

YK-CNĐ-010

Đầu Nối Tín Hiệu

YK-ĐNTH-001

Đầu Nối Tín Hiệu

YK-ĐNTH-002

Đầu Nối Tín Hiệu

YK-ĐNTH-003

Đầu Nối Tín Hiệu

YK-ĐNTH-005

Contact Me on Zalo